با ارسال ایمیل به بخش مورد نظر خود می‌توانید با سینما در تماس باشید.

پیشنهادات و انتقادات

+98 917 735 0291

پشتیبانی سایت

+98 917 735 0291

پیگیری پرداخت‌ها

+98 917 735 0291

تلموند را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

از طریق فرم زیر میتوانید به مدیریت سینما ایمیل ارسال کنید.