ایمان ولانی

ایمان ولانی (متولد ۳ سپتامبر ۲۰۰۲) بازیگر زن کانادایی اهل مارکام، انتاریو است. در سپتامبر 2020، ولانی برای نقش خانم مارول در مجموعه تلویزیونی دیزنی+ به همین نام برای اولین بار انتخاب شد. وی قرار است بار دیگر این نقش را در مارولی‌ها تکرار کند.