خورخه لوئیس پیلا

وی به خاطر بازی در سریال هایی مانند عشق پنهان ، شیطان میداند، اُرورا،اِلیسا کجاست شناخته می شود. او حرفه مدلینگ را در کوبا آغاز کرد. بعداً به مکزیک نقل مکان کرد و در آنجا به مدلینگ ادامه داد و سپس رقصنده ای شد که یوری خواننده مکزیکی را در طول تورهای کنسرت او برای بیش از دو سال همراهی می کرد. پیلا سپس در Centro de Educación en las Artes (CEA) ثبت نام کرد، که یک موسسه آموزشی سرگرمی در مکزیک است که توسط شرکت بزرگ رسانه ای آن کشور، تِلِویزا اداره می شود.