نوریا بگز

نوریا باگز (Monterrey, Nuevo Leon, 23 دسامبر 1950) یک هنرپیشه مکزیکی است.