کارمن ویلابوس

کارمن ویلابوس (زاده یورلی دل کارمن ویلالوبوس باریوس در 13 جولای 1983) بازیگر و مدل کلمبیایی است.